Tekst Almere Principles

Door elmoxx op woensdag 22 september 2010 11:28 - Reacties (8)
Categorieën: Almere, Werk, Views: 2.940

Hoi, Ik ben voor mijn werk een stukje aan het schrijven over duurzaam ontwikkelen en de 'Almere Principles'.

Ik ben geen ster in het schrijven van stukjes, daarom wil ik jullie vragen hier eens naar te kijken. Het is niet erg als je vakinhoudelijk geen RO-Vastgoed of ontwikkelkennis hebt, het moet immers voor iedereen goed leesbaar zijn.

Alle opmerkingen m.b.t. onderstaande tekst zijn welkom!Duurzaam ontwikkelen, Wat brengen de ‘Almere Principles’?

Duurzaamheid is van zichzelf een vaag begrip. Vraag een groot aantal mensen naar wat duurzaamheid inhoudt en ontvang vervolgens net zoveel verschillende antwoorden. De gelijkenis in deze antwoorden zal te vinden zijn in woorden als: Natuur, Toekomst, Milieu en Energie. Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987.

De duurzaamheidsfilosofie Cradle to Cradle, ontwikkeld door Michael Braungart, heeft in nederland veel bekendheid gekregen. De Cradle to Cradle-benadering van kringloopeconomie en duurzaam ketenbeheer ziet duurzaamheid als een ontwerpvraagstuk. Het doel is niet om de ecologische schade van het menselijk handelen een beetje te beperken, maar om de productieprocessen zó te ontwerpen dat er geen schade optreedt, en in plaats daarvan alleen maar profijt.

Veel mooie en krachtige woorden maar hier ontstaat direct ons probleem: Zolang het niet helder is op welke wijze Cradle to Cradle in de praktijk kan/moet worden gebracht is het moeilijk hier naar te handelen. Duurzame (stads)ontwikkeling kán op alle facetten worden doorgevoerd. De uitdaging is om de cradle-to-cradle-methoden concreet toe te passen op alle schaalniveaus (regio, stad, wijk, gebouw).

Duurzaamheid is in. Veel gemeenten hebben duurzaamheid als belangrijk punt op de agenda staan. Met name op het praktische niveau van het gebouw zijn er dan ook veel beleidstukken te vinden die ingaan op duurzaamheid (bouwvoorschriften, inrichtingseisen etc.) Almere staat voor een aanzienlijke schaalsprong en wilt deze duurzaam inzetten. Het concreet toepassen van de cradle-to-cradle-methoden op het niveau van de stad blijkt moeilijk.

Almere Principles
In het uitvoeringsprogramma van de Nota Ruimte is te lezen: ´Een substantiële stedelijke ontwikkeling van Almere is gewenst´. Almere moet doorgroeien tot een duurzame en vitale stad – de vijfde van Nederland – met circa 350.000 inwoners. Concreet betekend dit o.a.:

• Een uitbreiding van 60.000(!) woningen voor 2030
• Versterking van de economische structuur
• Verbetering van de groen-blauwe structuur

Omdat nog niet bekend is hoe een duurzame schaalsprong van deze omvang er in de praktijk uit ziet, maar Almere hem wel moet uitvoeren, is Almere gestart met het ontwikkelen de Almere Principles. Geen starre regelgeving maar een set ijkpunten om steeds weer bij terug te komen. Voor een lange termijnvisie kan ‘duurzaamheid’ de kern zijn, het dwingt ons immers om ver vooruit te denken.

De Almere Principles bestaan uit zeven uitgangspunten voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Ze zijn speciaal voor Almere geschreven, maar kunnen overal worden toegepast. ‘Wie vanuit de principes één stap omlaag gaat, zit middenin de concrete Almeerse praktijk. En bij één stap omhoog verwijzen de principes naar opgaven die overal ter wereld aan de orde zijn’. De 7 principes zijn hieronder benoemd met aansluitend per principe een korte samenvatting:

1. Koester diversiteit
Diversiteit is benoemd tot bepalend kenmerk van robuuste ecologische, sociale en economische systemen.

2. Verbind plaats en context
Almere dient haar identiteit te versterken met een meer alzijdige oriëntatie en verbeterde bereikbaarheid als gevolg.

3. Combineer stad en natuur
Verstedelijken niet ten koste, maar mét de natuur. Groenstructuren dienen behouden te blijven en de kansen die de natuur bied moeten ook daadwerkelijk gegrepen worden. Natuur kan stedelijke functies op een hoger plan brengen en andersom.

4. Anticipeer op verandering
Blijf werken met een ruimtelijke overmaat maar leg meer nadruk op de omkeerbaarheid van stedelijke ingrepen.

5. Blijf innoveren
Veel van de duurzame processen, technieken en materialen die nagestreefd worden, moeten nog worden ontwikkeld. Experimenteer met duurzaamheid ten behoeve van verbeterde kennis. Dit veronderstelt ook de bestuurlijke bereidheid om vertrouwd terrein te verlaten en nieuwe wegen in te slaan.

6. Ontwerp gezonde systemen
De mentaliteit dient te veranderen naar: ‘De techniek is dienend, de mentaliteit cruciaal’. Belangrijk standpunt hierbij is: Blijf bij gemaakte keuzes. (‘de keuze voor duurzaamheid moet een duurzame keuze zijn’)

7. Mensen maken de stad
Welbewust en krachtig plannen op hoofdlijnen, daarbinnen echter terughoudend en royaal. Mensen moeten vervolgens zelf in staat zijn om de stad te maken en daarom moet empowerment sterk gestimuleerd worden.

Wat gebeurt hier dan mee?
Deze principes, elk gestoeld op 3 subdoelstellingen, zijn door middel van een aantal actieve workshops in de hoofden van o.a. het Almeers gemeentebestuur ‘gestampt’. De openbaarheid maakt het bijzonder: Het verschil is dat de principles niet worden weggestopt in een rapport maar een rol gaan spelen in het publieke debat. Het ontwikkelen van een stad volgens het cradle-to-cradle-principe vraagt om andere benaderingswijze, ook de gemeente zal zich hiervoor aan moeten passen en Almere past zich hier ook voor aan, 2 voorbeelden:

Almere Poort
In het nieuwste stadsdeel van Almere, Almere Poort is de eerste uiting van een veranderde benadering al goed zichtbaar: Het principe ‘Mensen maken de stad’ wordt hier heel letterlijk toegepast: Zelfbouw in het Homeruskwartier. Duidelijk is te zien dat alleen de grofmazige structuur is gepland, daarbinnen zullen de toekomstige bewoners op hun eigen tempo, en naar eigen inzicht, de stad verder ontwikkelen.

https://dl.dropbox.com/u/2646881/homeruskwartier.gif
Homeruskwartier in Almere Poort

Almere Pampus
Almere bezint zich op de volgende uitbreiding van Almere, Almere Pampus. Pampus zal een nieuw stadsdeel vormen met aantallen woningen tussen de 13.500 en de 40.000 woningen. In de minimale variant zal de woningbouw geheel binnendijks blijven, in de maximale variant zullen er ongeveer 20.000 woningen in het IJmeer worden gerealiseerd.

https://dl.dropbox.com/u/2646881/almere%20pampus%20minimaal%20en%20maximaal.JPG
Minimale en maximale variant Almere Pampus.

Almere Waterstad (rechterplaatje) gaat met grootschalige investeringen in vooroevers en wetlands uit van ecologische verbetering van het IJmeer. Ook de bereikbaarheid en de oriëntatie op Amsterdam zal hier sterk mee verbeteren. Met deze instelling kan Almere Pampus aan de Almere Principles voldoen.

Conclusie
Elke vorm van stadsuitbreiding zal op haar manier goed kunnen voldoen aan de Almere Principles. Hoe hoger het schaalniveau, hoe moeilijker het is om tot concrete randvoorwaarden te komen. Wat het exact betekend, hoe het precies uitgewerkt wordt en wie de rekening zal gaan betalen is echter nog onduidelijk. Hoewel ecologische studies aantonen dat cradle to cradle-stadsontwikkeling mogelijk is, moet de eerste duurzame dakpan nog uitgevonden worden. De grootste uitdaging voor de Almeerse stadsontwikkeling, in welke richting deze ook op gaat, is alle partijen te doordringen of ervan doordrongen te houden Cradle to cradle als basis in alle ontwerpen te betrekken.

Bloemetje

Door elmoxx op dinsdag 29 juni 2010 12:21 - Reacties (15)
Categorie: Werk, Views: 3.085

Vanochtend op het werk kwam ik onderstaand tafereel tegen op het toilet..

https://dl.dropbox.com/u/2646881/foto1%20klein.JPG


Paar uur later vond ik er een klein briefje bij..

https://dl.dropbox.com/u/2646881/foto2%20klein.JPG
(er staat: Van wie is deze plant? Wij kunnen de wasbak niet schoonmaken zo gr. Marion)


Ik weet niet waarom maar ik liep met een smile de toiletten weer uit.

aankondiging: Project Bloemtafel

Door elmoxx op vrijdag 18 juni 2010 12:00 - Reacties (11)
Categorie: Bloemtafel, Views: 5.169

De laatste tijd kruipt het bloed waar het niet gaan kan. Het lijstje met dingen die ik wil doen op korte of middellange termijn wordt dan ook alleen maar groter.. Meer sporten/fietsen heb ik ook al eerder genoemd . Vandaag is de tijd gekomen om te beginnen met de uitvoer van 1 van de minder fysiek inspannende plannen. Technisch zal het voor mij echter een grotere uitdaging worden..

Ik ga een plan uitwerken om een specifiek type tafel via internet te verkopen.., De Bloemtafel!

Ik hoor je al denken: ‘WTF een bloemtafel, en.. ?’ Dit lijkt een maf plan maar past eigenlijk heel goed. In een combinatie van reeds gelopen geschiedenis, de mensen in mijn omgeving en mijn hobbymatige interesses lijkt het mij juist de perfecte uitdaging. Ik zal hieronder proberen om in een logisch verhaal toe te lichten wat het plan is, hoe het tot stand is gekomen en op welke manier ik het denk uit te voeren.

Beginnen bij het begin:
Inmiddels ben ik getrouwd maar daar aan voorafgaand heb ik haar natuurlijk eerst moeten ontmoeten.. 9 jaar voor dat trouwen kwamen we elkaar tegen op de door ons gekozen vervolgopleiding voor na de middelbare school: Het hout en meubileringscollege (HMC). Op deze school leerden we naast het maken van meubels over houtverbindingen, machinale-technieken, meubelstijlen, autocad (meubels ontwerpen) etc. Na de opleiding met goed gevolg te hebben afgerond is het meubelmaken helaas nauwelijks meer tot uitvoering gebracht. Dit simpelweg doordat we de ruimte en de spullen niet hadden. Kriebelen ja, dat doet/deed het nog steeds..

2 jaar na het afronden van de opleiding zijn we van onze studentenkamers verhuisd naar 1 appartement. Weer 4 jaar later was het dan eindelijk zo ver: Ons eerste huis gekocht in Almere. Omdat het toch wel erg leuk om tussen je eigen meubels te leven, zijn we begonnen met een simpel meubelmaak-projectje: Het maken van onze eigen salontafeltjes. 3 tafeltjes met dezelfde vorm van door elkaar liggende bloemblaadjes. Alle 3 een verschillende hoogte zodat ze los, boven, naast en in elkaar kunnen staan.

Vanaf het moment dat de 3 tafeltjes bij ons in huis staan, hebben we daar zeer veel positieve reacties op gehad. Zowel vrienden als familie hadden vanaf moment 1 interesse. Vanwege het ontwerp vol met afgeronde hoeken en kantjes was het onmogelijk om de tafeltjes machinaal te vervaardigen. De prijs voor 1 tafel zou daarom zo hoog worden dat de meeste van deze vrienden/familie toch geen interesse meer hadden. De te verkopen tafeltjes moeten sterk lijken op onze eigen tafeltjes, maar door een slimmer ontwerp moet het mogelijk zijn om de tafeltjes bijna geheel machinaal te vervaardigen. --> aanzienlijke kostenbesparing!

De machines die voor de realisatie van het tafeltje nodig zijn hebben we zelf niet. Gelukkig hebben we een goed bevriende ex-klasgenoot die zijn eigen meubelmakersbedrijfje is gestart. Hij heeft de spullen en de ruimte en eerlijkheidshalve moet gezegd worden: hij heeft ook wat te weinig klanten omdat marketing niet helemaal zijn ding is.. Hierover pratend was snel een plan gesmeed: Wij zorgen voor de opdrachten en hij zal de tafeltjes fabriceren.

Nu ben ik dus aan zet.
Met het nog te maken nieuwe ontwerp wordt het makkelijk om de tafeltjes gelijk te krijgen, maar ook ontstaat de mogelijkheid om als klant inspraak in het materiaal en de kleur te hebben. Om dit goed te geleiden heb ik besloten dat er een soort van webshop moet komen om de tafeltjes te kunnen zien en vervolgens bestellen.

Met mijn enkel hobbymatige kennis van site-ontwikkeling, fotografie en 3d-modelling denk ik dat er met een flink aantal uren ontwikkeling een mooie simpele site kan ontstaan waarin je direct de tafeltjes in de door jou geselecteerde kleuren en materialen kunt zien. Denk voor een zeer luxe voorbeeld van wat ik wil maar even aan de verschillende car-configurators die er op het net rondzwerven. Efficiëntie toevoegen en het projectmatig uitwerken van een dergelijk plan zitten verweven in mijn werk. Het stukje markt creëren en wat daar bij hoort is echter helemaal nieuw.

Gekoppeld aan een simpel contactformulier of bijvoorbeeld een Ideal-betaalmogelijkheid moet dit toch niet al te moeilijk zijn?

Ik zal jullie over de uitvoering van dit plan op de hoogte houden! Foto’s van de tafeltjes en de uitwerkingen voor het hernieuwde ontwerp zullen in volgende blogposts een plekje krijgen!

Nu al interesse of opmerkingen, schroom dan niet om te reageren.

Update: Om een beeld te geven hieronder alvast een paar foto's van de originele tafeltjes. Je ziet op de foto's niet goed de tafelpootjes, maar het moge duidelijk zijn dat de pootjes van tafel 1 precies door de pootjes van 1 van de andere tafeltjes past.

http://www.elmargriet.nl/foto's/tafeltje%20foto's/nummer-1-2.jpg
1 tafeltje los

http://www.elmargriet.nl/foto's/tafeltje%20foto's/nummer-2-2.jpg
3 tafeltjes in elkaar gezet

http://www.elmargriet.nl/foto's/tafeltje%20foto's/nummer-3-2.jpg
3 tafeltjes aan elkaar

http://www.elmargriet.nl/foto's/tafeltje%20foto's/nummer-4-2.jpg
2 aan elkaar, 1 los


2e update: nog 2 laatste foto's van de originele tafeltjes..

http://www.elmargriet.nl/foto's/tafeltje%20foto's/nummer-5-2.jpg
de poten beter in beeld.

http://www.elmargriet.nl/foto's/tafeltje%20foto's/nummer-6-2.jpg
overzichtsplaatje

Helaas, nu moet ik wel een nieuwe!

Door elmoxx op dinsdag 8 juni 2010 14:05 - Reacties (10)
Categorie: Algemene praat, Views: 5.128

Neey, deze blog gaat niet over de nieuwe Iphone.
.

Ik houd van uitdagingen, zeker op sportief vlak. Komende zomer staat zo bijvoorbeeld rondje om Texel weer op het programma. De New York marathon gaat hem – ondanks eerdere plannen - niet worden omdat mijn knie toch wat meer kuren vertoond dan verwacht en omdat ik vlak nadat ik besloten had me hier voor in te gaan zetten, ontdekte dat ik vader zou worden.

Dat vader worden is gelukt inmiddels :). Zie ook hier.

De sportiviteit loopt echter nog steeds wat achter op schema. Hardlopen is sinds de vele knie-problemen op een wat lager pitje komen te staan. Squashen is het enige dat ik nog minimaal 1 x in de week doe. Te weinig beweging, ik wordt er gek van!

In het verleden heb ik veel gefietst, zowel op de mountainbike, op de racefiets als op de stadsfiets. Alledrie stonden ze in de schuur op me te wachten en alledrie zijn ze in het verleden meermaals gebruikt. Sinds de komst van een motorfiets is dat echter snel minder geworden, en sinds de komst van een vaste baan met veel reistijd werd het nog minder.

Met de mountainbike zijn zelfs uitgebreide vakanties gefietst.. Inc. tent een keer
het rondje: Engeland - Noorwegen - Denenmarken - Duitsland - thuis en ook een keer
naar de middenlandse zee en terug. Het fietsvirus zit er dus nog wel in. Nu het weer beter weer wordt begint het te kriebelen en ‘waarschijnlijk vinden mijn knieen fietsen wel oké’.... Vandaar dat ik afgelopen week de racefiets weer uit de schuur trok om als hernieuwde kennismaking met het racefietsen een klein ommetje te gaan doen.

Sporten kost energie, maar ik krijg er ook energie van. Door het plan alleen al belande ik snel in de juiste mood. Dus zodra ik een paar uurtjes vrij had is de racefiets uit de schuur getrokken. Bandjes er weer in en hup het piepkleine noodtasje gevuld met 2 bandenlichters, een reservebandje, een briefje van €10 en een imbussleutel-zakmes.

Huh?, dat was duidelijk automatisme. In mijn hoofd zag ik ineens wat mijn ogen even daarvoor registreerden.. 'Zit er nou een scheur in mijn frame?' Gelukkig had ik het goed gezien, er zit een scheur in de balhoofdbuis :( . Gelukkig omdat ik het niet prettig vind om voorover op het asfalt te landen, vervelend omdat het fietsen nu geen doorgang kan vinden.
.

De mountainbike is de afgelopen jaren echt verwaarloosd en sinds de laatste fietsvakantie zit er zelfs een gebroken achteras in. Dat is op het moment niet meer de fiets om lekker op te fietsen. Helaas, nu moet ik een nieuwe fiets, een racefiets om precies te zijn.

Grote kans dat deze blog nog een vervolg krijgt…

Zo, tsssk. Belachelijk!

Door elmoxx op woensdag 19 mei 2010 15:37 - Reacties (19)
Categorieën: Algemene praat, En dan?, Views: 5.132

Na anderhalf uur file-rijden was ik gister toch al halverwege! Met reeds 26 km op de tripteller zat ik eindelijk op de A1 tussen Diemen en Muiden. Nog maar 1 wisseling van snelwegen en dan zou Almere toch echt snel bereikt kunnen worden. Hó, nog even wat file want de spitsstrook begint verderop.

Ik heb een motor en op dit soort momenten denk ik dan ook steevast: Had ik daar nu maar op gezeten. Voor mijn werk is een motor echter niet ideaal dus toch maar de auto.

Omdat ik zelf een motor heb, durf ik te zeggen dat ik tijdens het autorijden meer dan gemiddeld op de motoren in mijn omgeving let. Het typerende rijgedrag en de dingen waar je je als motor-rijder zo aan ergert, die ken ik immers. Je zult me daarom tijdens files bijvoorbeeld altijd maximaal links op de linkerbaan vinden als ik in de auto zit, gewoon zodat motoren makkelijker en veiliger door de file kunnen.

Gister zat ik met een muziekje, lekker genietend van het weer, op die linkerbaan te wachten. Het valt me op dat er steeds vaker echt bijzondere motoren tussen de file door zoeven. Zo zag ik variaties van de meest exclusieve Goldwing, maar ook 2 Harley’s en dat leuke kleine suzuki-lesmotortje waar ook ik mijn motorrij-lessen op had. Inderdaad, motoren zijn een soort van virus. Als je er eenmaal aan verslaafd bent, dan raak je dat niet meer kwijt. Meestal staat bij thuiskomst de motor met 2 voorwielen bovenaan op het ‘bijzonderheidslijstje’. Hoewel het ding zich gedraagt als een motor, heeft het een auto-kenteken en ziet het er uit als een brommer.. Gewoon een maf apparaat dus.

Tijdens dit vermoedelijk laatste stukje oponthoud zag ik een totaal witte motor op me af komen om vervolgens naast me te gaan staan. Een mooie BMW, denk ik. Zeker weten doe ik dat niet want de bestuurder van de witte motor had er om de een of andere reden grote behoefte aan mij heel boos aan te kijken. Verbaasd dat ik was keek ik terug met een blik van totale onbegrip. Vrij snel had ik in de gaten dat de motorrijder iets wilde vertellen, hij klopte immers op mijn zijraam. Snel drukte ik op het knopje om het raam van de rechter voorpoortier naar beneden te laten schuiven en terwijl dat gebeurde draaide ik de muziek wat zachter.

‘Waarom reed je zojuist op de vluchtstrook?’ kwam er op snauwende toon uit de witte helm.

• Ik begrijp er niets van. Ik dacht dat ik stil stond,
• Ik heb geen vluchtstrook maar alleen een vangrail aan mijn zijkant,
• Ik heb er niets van gemerkt!
• Ik rijd in een grijze 13-in-een-dozijn-golf, kun je mij niet verwarren met iemand op de meest rechterbaan, waar wél een vluchtstrook is?
• Hoezo kon je net al last van me hebben, als ik je zojuist nog in mijn spiegel dichterbij zag komen?

Na een paar van dit soort reacties reed de motor ineens weg.. Ik wou dat ik achter hem aan kon.