Tekst Almere Principles

Door elmoxx op woensdag 22 september 2010 11:28 - Reacties (8)
Categorieën: Almere, Werk, Views: 2.940

Hoi, Ik ben voor mijn werk een stukje aan het schrijven over duurzaam ontwikkelen en de 'Almere Principles'.

Ik ben geen ster in het schrijven van stukjes, daarom wil ik jullie vragen hier eens naar te kijken. Het is niet erg als je vakinhoudelijk geen RO-Vastgoed of ontwikkelkennis hebt, het moet immers voor iedereen goed leesbaar zijn.

Alle opmerkingen m.b.t. onderstaande tekst zijn welkom!Duurzaam ontwikkelen, Wat brengen de ‘Almere Principles’?

Duurzaamheid is van zichzelf een vaag begrip. Vraag een groot aantal mensen naar wat duurzaamheid inhoudt en ontvang vervolgens net zoveel verschillende antwoorden. De gelijkenis in deze antwoorden zal te vinden zijn in woorden als: Natuur, Toekomst, Milieu en Energie. Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987.

De duurzaamheidsfilosofie Cradle to Cradle, ontwikkeld door Michael Braungart, heeft in nederland veel bekendheid gekregen. De Cradle to Cradle-benadering van kringloopeconomie en duurzaam ketenbeheer ziet duurzaamheid als een ontwerpvraagstuk. Het doel is niet om de ecologische schade van het menselijk handelen een beetje te beperken, maar om de productieprocessen zó te ontwerpen dat er geen schade optreedt, en in plaats daarvan alleen maar profijt.

Veel mooie en krachtige woorden maar hier ontstaat direct ons probleem: Zolang het niet helder is op welke wijze Cradle to Cradle in de praktijk kan/moet worden gebracht is het moeilijk hier naar te handelen. Duurzame (stads)ontwikkeling kán op alle facetten worden doorgevoerd. De uitdaging is om de cradle-to-cradle-methoden concreet toe te passen op alle schaalniveaus (regio, stad, wijk, gebouw).

Duurzaamheid is in. Veel gemeenten hebben duurzaamheid als belangrijk punt op de agenda staan. Met name op het praktische niveau van het gebouw zijn er dan ook veel beleidstukken te vinden die ingaan op duurzaamheid (bouwvoorschriften, inrichtingseisen etc.) Almere staat voor een aanzienlijke schaalsprong en wilt deze duurzaam inzetten. Het concreet toepassen van de cradle-to-cradle-methoden op het niveau van de stad blijkt moeilijk.

Almere Principles
In het uitvoeringsprogramma van de Nota Ruimte is te lezen: ´Een substantiële stedelijke ontwikkeling van Almere is gewenst´. Almere moet doorgroeien tot een duurzame en vitale stad – de vijfde van Nederland – met circa 350.000 inwoners. Concreet betekend dit o.a.:

• Een uitbreiding van 60.000(!) woningen voor 2030
• Versterking van de economische structuur
• Verbetering van de groen-blauwe structuur

Omdat nog niet bekend is hoe een duurzame schaalsprong van deze omvang er in de praktijk uit ziet, maar Almere hem wel moet uitvoeren, is Almere gestart met het ontwikkelen de Almere Principles. Geen starre regelgeving maar een set ijkpunten om steeds weer bij terug te komen. Voor een lange termijnvisie kan ‘duurzaamheid’ de kern zijn, het dwingt ons immers om ver vooruit te denken.

De Almere Principles bestaan uit zeven uitgangspunten voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Ze zijn speciaal voor Almere geschreven, maar kunnen overal worden toegepast. ‘Wie vanuit de principes één stap omlaag gaat, zit middenin de concrete Almeerse praktijk. En bij één stap omhoog verwijzen de principes naar opgaven die overal ter wereld aan de orde zijn’. De 7 principes zijn hieronder benoemd met aansluitend per principe een korte samenvatting:

1. Koester diversiteit
Diversiteit is benoemd tot bepalend kenmerk van robuuste ecologische, sociale en economische systemen.

2. Verbind plaats en context
Almere dient haar identiteit te versterken met een meer alzijdige oriëntatie en verbeterde bereikbaarheid als gevolg.

3. Combineer stad en natuur
Verstedelijken niet ten koste, maar mét de natuur. Groenstructuren dienen behouden te blijven en de kansen die de natuur bied moeten ook daadwerkelijk gegrepen worden. Natuur kan stedelijke functies op een hoger plan brengen en andersom.

4. Anticipeer op verandering
Blijf werken met een ruimtelijke overmaat maar leg meer nadruk op de omkeerbaarheid van stedelijke ingrepen.

5. Blijf innoveren
Veel van de duurzame processen, technieken en materialen die nagestreefd worden, moeten nog worden ontwikkeld. Experimenteer met duurzaamheid ten behoeve van verbeterde kennis. Dit veronderstelt ook de bestuurlijke bereidheid om vertrouwd terrein te verlaten en nieuwe wegen in te slaan.

6. Ontwerp gezonde systemen
De mentaliteit dient te veranderen naar: ‘De techniek is dienend, de mentaliteit cruciaal’. Belangrijk standpunt hierbij is: Blijf bij gemaakte keuzes. (‘de keuze voor duurzaamheid moet een duurzame keuze zijn’)

7. Mensen maken de stad
Welbewust en krachtig plannen op hoofdlijnen, daarbinnen echter terughoudend en royaal. Mensen moeten vervolgens zelf in staat zijn om de stad te maken en daarom moet empowerment sterk gestimuleerd worden.

Wat gebeurt hier dan mee?
Deze principes, elk gestoeld op 3 subdoelstellingen, zijn door middel van een aantal actieve workshops in de hoofden van o.a. het Almeers gemeentebestuur ‘gestampt’. De openbaarheid maakt het bijzonder: Het verschil is dat de principles niet worden weggestopt in een rapport maar een rol gaan spelen in het publieke debat. Het ontwikkelen van een stad volgens het cradle-to-cradle-principe vraagt om andere benaderingswijze, ook de gemeente zal zich hiervoor aan moeten passen en Almere past zich hier ook voor aan, 2 voorbeelden:

Almere Poort
In het nieuwste stadsdeel van Almere, Almere Poort is de eerste uiting van een veranderde benadering al goed zichtbaar: Het principe ‘Mensen maken de stad’ wordt hier heel letterlijk toegepast: Zelfbouw in het Homeruskwartier. Duidelijk is te zien dat alleen de grofmazige structuur is gepland, daarbinnen zullen de toekomstige bewoners op hun eigen tempo, en naar eigen inzicht, de stad verder ontwikkelen.

https://dl.dropbox.com/u/2646881/homeruskwartier.gif
Homeruskwartier in Almere Poort

Almere Pampus
Almere bezint zich op de volgende uitbreiding van Almere, Almere Pampus. Pampus zal een nieuw stadsdeel vormen met aantallen woningen tussen de 13.500 en de 40.000 woningen. In de minimale variant zal de woningbouw geheel binnendijks blijven, in de maximale variant zullen er ongeveer 20.000 woningen in het IJmeer worden gerealiseerd.

https://dl.dropbox.com/u/2646881/almere%20pampus%20minimaal%20en%20maximaal.JPG
Minimale en maximale variant Almere Pampus.

Almere Waterstad (rechterplaatje) gaat met grootschalige investeringen in vooroevers en wetlands uit van ecologische verbetering van het IJmeer. Ook de bereikbaarheid en de oriëntatie op Amsterdam zal hier sterk mee verbeteren. Met deze instelling kan Almere Pampus aan de Almere Principles voldoen.

Conclusie
Elke vorm van stadsuitbreiding zal op haar manier goed kunnen voldoen aan de Almere Principles. Hoe hoger het schaalniveau, hoe moeilijker het is om tot concrete randvoorwaarden te komen. Wat het exact betekend, hoe het precies uitgewerkt wordt en wie de rekening zal gaan betalen is echter nog onduidelijk. Hoewel ecologische studies aantonen dat cradle to cradle-stadsontwikkeling mogelijk is, moet de eerste duurzame dakpan nog uitgevonden worden. De grootste uitdaging voor de Almeerse stadsontwikkeling, in welke richting deze ook op gaat, is alle partijen te doordringen of ervan doordrongen te houden Cradle to cradle als basis in alle ontwerpen te betrekken.

Volgende: Bloemetje 06-'10 Bloemetje

Reacties


Door Tweakers user wheez50, woensdag 22 september 2010 11:54

Je stukje is iets formeel, maar redelijk duidelijk van structuur. Geen overduidelijke spelfouten gespot, maar dat kost me nu ff te veel energie om *goed* door te nemen :) Hoofdlettergebruik is niet consequent: Cradle to cradle?

Inhoudelijk vind ik het erg interessant. Zeker als je de ontwikkeling van almere tot nu toe kent (zoals je ziet ben ik ook niet goed met hoofdletters. Het zou natuurlijk Almere moeten zijn). Iets wat ik wel een beetje vreemd vind is je nadruk op concretisering:
... Veel mooie en krachtige woorden maar hier ontstaat direct ons probleem: Zolang het niet helder is op welke wijze Cradle to Cradle in de praktijk kan/moet worden gebracht is het moeilijk hier naar te handelen... ...Het concreet toepassen van de cradle-to-cradle-methoden op het niveau van de stad blijkt moeilijk...
En vervolgens gooi je er de meest nietszeggende reclame-uitingen tegenaan in de almere-principles punten. De iets concretere aanpak over almere-poort is dan een (maar net) redelijk voorbeeld, maar over almere-pampus kan ik verder niets concreets zeggen na het lezen van je stukje.

Maar met "de eerste duurzame dakpan moet nog worden uitgevonden" had je me. Gaf me een glimlach!

Dit is de enige kritiek die ik kan bedenken. Maar zoals gezegd vind *ik* het een goed stukje. Succes!

Door Tweakers user elmoxx, woensdag 22 september 2010 13:01

@ Wheez50

Dank voor je opmerkingen. Ik ga mijn hoofdlettergebruik opnieuw bestuderen. Zeker m.b.t. 'Cradle to Cradle' en 'Almere' moet hier toch wel consistentie inzitten.
... Veel mooie en krachtige woorden maar hier ontstaat direct ons probleem: Zolang het niet helder is op welke wijze Cradle to Cradle in de praktijk kan/moet worden gebracht is het moeilijk hier naar te handelen... ...Het concreet toepassen van de cradle-to-cradle-methoden op het niveau van de stad blijkt moeilijk...

En vervolgens gooi je er de meest nietszeggende reclame-uitingen tegenaan in de almere-principles punten. De iets concretere aanpak over almere-poort is dan een (maar net) redelijk voorbeeld, maar over almere-pampus kan ik verder niets concreets zeggen na het lezen van je stukje.
Wat wil je hier precies mee zeggen? Mogelijk begrijp ik je opmerking niet zo goed:
De 7 principles zijn zoals Almere ze gesteld heeft, bedoel je dat deze principles wel erg lijken op nietszeggende reclame-uitingen of vind je meer dat het onduidelijk is dat dit de principles zijn zoals de gemeente ze gesteld heeft?
  • Almere Poort is zelfbouw, - mensen maken de stad -
  • Almere Pampus is in de uitgebreide variant vooral het halen van ecologische winst het het maken van een goede verbinding met Amsterdam. dat zou kunnen passen bij de principes: - verbind stad en context, en combineer stad en natuur -

Door Tweakers user SeatRider, woensdag 22 september 2010 13:14

Concreet betekendt dit o.a.

Door Tweakers user elmoxx, woensdag 22 september 2010 13:19

Thanx!

Ik zal de tekst updaten zodra alle puntjes van kritiek (ik wacht nog even op meer kritiek eerst) zijn verwerkt.

Door Tweakers user Thijs_O, woensdag 22 september 2010 13:20

Inhoudelijk is het inderdaad een interessant stukje tekst. Wat ik echter niet duidelijk uit je tekst kon halen: wat is je tekstdoel? Wil je vanuit een studie een informatieve tekst schrijven over duurzaamheid in de toekomstige uitbreiding van Almere? Schrijf je namens de gemeente Almere een betoog waarin je meer duurzaamheid bepleit? Of is het bedoeld als een informatieve tekst waarmee je wel de boodschap 'we moeten duurzaam ontwikkelen' wil meegeven?

Ik kan dat niet duidelijk uit je tekst halen omdat je een beetje 'slingert' in de tekst. Enerzijds heb je een informatief deel over het hele cradle-to-cradle concept. Vervolgens heb je de 'Almere principes' waarin je heel concreet aangeeft wat Almere moet doen, met een toon van "Wij als gemeente Almere willen..". Maar in je conclusie neem je weer de rol van 'de scepticus' op je door een aantal dilemma's op te werpen en die vervolgens niet te beantwoorden. Daarmee laat je de lezer achter met die dilemma's waardoor die lezer al snel erg cynisch zal worden over je Almere Principles: "Jullie als gemeente willen dat wel, maar jullie hebben nog niet nagedacht over wie alles betaalt en hoe alles wordt gerealiseerd, blijkens jullie tekst".


Kortom: vraag jezelf vanuit welk perspectief je deze tekst schrijft. Wie ben en vertegenwoordig jij? En eveneens belangrijk: wie is je doelgroep, en welke boodschap heb je voor ze? Spreek je tegen de burgers voor de gemeente Almere, eindig dan met een positieve noot. Laat je lezers dan niet achter met een aantal serieuze dilemma's zonder die te beantwoorden. Je mag ze wel noemen, maar niet in je conclusie. (Overigens algemeen handig om te onthouden bij teksten: een conclusie mag geen nieuwe informatie bevatten maar enkel een samenvatting van de eerdere alinea's of een slotvraag). Spreek je niet namens de gemeente maar wil je een objectieve of cynische blik op de toekomstplannen van Almere werpen? Zorg dan dat je de "Wij als gemeente Almere"-houding eruit haalt, en gebruik constructies als "De gemeente Almere wil/is van plan..", etcetera.

Succes. :)

Door Tweakers user elmoxx, woensdag 22 september 2010 16:03

@ Thijs_O

Je slaat waar ik tegen aan loop precies op 'de kop'. Ik werk bij een adviesbureau dat met name gemeenten adviseerd over RO-projecten en vastgoedmanagement. De tekst zal in de 'Metafoorkrant' worden gepubliceerd. Dit is een krant die o.a. naar de hoofden van de afdeling VROM van alle gemeenten in nederland gaat, dus ook de gemeente Almere.

Gezien de doelgroep van de krant, en het marketing-technische deel van de krant wil ik wel kritisch zijn, maar niemand tegen het verkeerde been schoppen. Ik heb daarom gekozen voor een feitelijke benadering met her een der een mening..

Ik zal het n.a.v. jou opmerkingen nog eens goed doorlezen, ik denk zeker dat ik er wat aan heb, dank!

Door Tweakers user Pixeltje, woensdag 22 september 2010 18:01

Leuk stuk, ook goed geschreven. Heb een opmerking over de laatste zinnen van je conclusie:
De grootste uitdaging voor de Almeerse stadsontwikkeling, in welke richting deze ook op gaat, is alle partijen te doordringen of ervan doordrongen te houden Cradle to cradle als basis in alle ontwerpen te betrekken.
Het hierboven vetgedrukte deel van de zin is een contaminatie, je zou beter kunnen schrijven:
De grootste uitdaging voor de Almeerse stadsontwikkeling, welke richting deze ook op gaat, is alle partijen te doordringen of ervan doordrongen te houden Cradle to cradle als basis in alle ontwerpen te betrekken.
Het woord 'in' is hier weggelaten. Iets gaat een richting op, of slaat een richting in. Eventueel kun je ook zeggen: 'ongeacht de richting waarin deze zich ontwikkelt'.

Daarnaast is de Cradle to Cradle theorie medeontwikkeld door William McDonough, een Amerikaans architect.

Ik weet niet in hoeverre je onderzoek hebt gedaan naar de werkzaamheden van Braungart (en McDonough dus) maar zij hebben onder andere de Ford motor factory in Amerika volledig onder handen genomen. Het resultaat mag er zijn. Uit dat voorbeeld blijkt ook dat Cradle to Cradle veel verder gaat dan alleen 'duurzaam' (Pas op, marketingterm) bouwen en gebruiken, maar dat, zoals je al aangeeft, ook de omgeving en gebruikers centraal staan. De theorie bij de Ford fabriek was dat de omgeving van de fabriek ook geschikt zou moeten zijn om je kinderen te laten spelen, dat is wellicht een wat vreemde gedachte maar de uitwerking laat zien dat het werkt.
(link naar site McDonough)

[Reactie gewijzigd op woensdag 22 september 2010 18:07]


Door Tweakers user elmoxx, donderdag 23 september 2010 11:48

@ Pixeltje:

Goede reactie, dank daarvoor.

In mijn onderzoek ben ik zeker ook William McDonough tegen gekomen. Hij heeft samen met de gemeente Almere deze principes opgesteld. Ik heb hem niet genoemd omdat ik het niet van belang vond welke 'adviseurs' de gemeente Almere inhuurt om principles te schrijven.

McDonough heeft zichzelf in het Cradle to Cradle denken zeker al bewezen bij fabrieken zoals o.a. de Ford motor factory. Het nieuwe en onbekende zit hem er hier vooral in dat het bij de gemeente een stap minder concreet is/lijkt te zijn. Wel is McDonough niet voor niets uitgekozen om hier bij te assisteren, het zorgt voor een goede naam en hij was samen met Braungart ook de grondlegger van de 'Hannover Principles' die in 1992 geschreven zijn ten behoeve van de Wereldexpo in 2000.

Reageren is niet meer mogelijk